Praktiska instruktioner inför Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDELANDE MARS 18, 2020 kl. 20.35  

På grund av risken för infektion av coronaviruset har Ahlstrom-Munksjö beslutat att göra vissa ändringar i de praktiska arrangemangen på ordinarie bolagsstämman i Finlandiahuset i Helsingfors den 25 mars 2020, kl. 13.00.

Samtidigt som styrelsen bekänner de exceptionella omständigheterna strävar den att upprätthålla bolagsstyrningen så smidig som möjlig och värna om bolagets och aktieägarnas intressen genom att ordna ordinarie bolagstämman enligt den överenskomna tidsplanen. Ahlstrom-Munksjö kommer att vidta försiktighetsåtgärder vid mötet. En direkt webbsändning, med möjlighet att ställa frågor, av verkställande direktörens översikt hålls på finska för samtliga intressenter efter bolagsstämman klockan 16.00 samma dag. 

Mot bakgrund av den aktuella situationen uppmanar Ahlstrom-Munksjö aktieägarna att avstå från att delta personligen och istället utöva sina aktieägarrättigheter genom fullmakt. För ytterligare information om arrangemanget och hur man utfärdar en fullmakt, vänligen se www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2020.

Försiktighetsåtgärder vid mötet:
•    Desinficeringsmedel för händerna kommer att finnas i lokalerna
•    Inga förfriskningar kommer att serveras
•    Det kommer inte att finnas någon produktutställning
•    Stående mikrofoner kommer att användas istället för att cirkulera mikrofoner i publiken
•    Sittarrangemangen ger extra utrymme mellan deltagande

Mötet kommer att hållas så kort som möjligt och samtidigt uppfylla alla lagkrav. Verkställande direktörens översikt kommer att hållas mycket kort vid mötet. En direktsändning av ordinarie bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig kl. 13.00 på bolagets webbplats www.ahlstrom-munksjo.com för aktieägare som vill följa stämman men väljer att inte delta. Det kommer inte att vara möjligt att utöva rösträtt eller ställa frågor via direktsändningen.

De två största aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö, AC Invest Five B.V. och Viknum AB, har angett att de kommer att rösta för alla styrelsens och valberedningens förslag, vilka representerar den nödvändiga majoriteten för giltiga beslut vid årsstämman givet den nuvarande andelen registrerade aktier.

Ahlstrom-Munksjö följer med situationen och deltagarna uppmanas att följa de finska hälsomyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Läs mer www.thl.fi/sv 

För ytterligare information:

Andreas Elving
Executive Vice President, Legal and General Counsel
+46 10 250 2010

Juho Erkheikki
Investor Relations Manager
+358 50 413 4583

 


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com