Alla Munksjös bruk är nu certifierade enligt ledningssystem för arbetsmiljö, OHSAS 18001: 2007

PRESSMEDDELANDE, MUNKSJÖ OYJ, Helsingfors, Finland, 21 december 2016 kl. 13.00 CET Munksjös pappersbruk i Jönköping, har certifierats enligt OHSAS 18001: 2007 avseende ledningssystem för arbetsmiljö. Det innebär att alla Munksjös 12 produktionsanläggningar nu har denna certifiering. "Inom Munksjö är vi angelägna om att alltid följa uppsatta arbetsmiljöregler, det gäller för så väl våra anställda som kunder och leverantörer. Genom att bruket i Jönköping certifierats har nu Munksjö ett effektivt säkerhetsarbete på alla sina anläggningar, vilket är helt i linje med vår interna vision om att noll olyckor är möjligt ", säger Rune Årnes, Vice President Health and Safety. "Certifieringen är resultatet av ett systematiskt arbete som ständigt måste pågå och prioriteras för att kunna erbjuda en säker arbetsplats där varken anställda, entreprenörer eller besökare utsätts för onödiga risker. Jag är övertygad om att denna certifiering också bidrar till att i allmänhet förbättra vår förmåga att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder", säger Martin Lundqvist, President Electrotechnical Paper. I Jönköping producerar Munksjö elektrotekniskt papper, där Munksjö har en ledande global position, och som används för isolering inom kraftöverförings- och distributionsindustrin. Bruket har 128 anställda och ingår i affärsområdet Industrial Applications. Bruket är certifierat enligt ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 och OHSAS 18001: 2007. Munksjö Oyj För mer information: Martin Lundqvist, President Electrotechnical Paper tel. +46 725 05 68 47, martin.lundqvist@munksjo.com

Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.