Munksjö: Investering i Arches för att säkra den ledande positionen inom slipbaspapper

MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 7 september 2016 kl. 15.50 CEST Vid Munksjös anläggning i Arches, Frankrike, produceras specialpapper för flera produktapplikationer. För att säkerställa en ledande position inom slipbaspapper och på grund av ökad kundefterfrågan, kommer en av anläggningens pappersmaskiner att byggas om. Efter ombyggnaden kommer pappersmaskinen att kunna producera både dekorpapper och slipbaspapper. Ombyggnaden kommer också att innebära ökad kapacitet inom lateximpregnerat slipbaspapper och därmed göra det möjligt för nya produktapplikationer och en mer effektiv produktion. Ombyggnaden planeras ske i två steg vid de säsongsmässiga stoppen under sommaren och slutet av 2017. Investeringen beräknas uppgå till totalt cirka MEUR 14. Den allra största delen av kassaflödeseffekten beräknas ske under 2017, med början från första kvartalet. Investeringsbeslutet ändrar inte utsikterna för Munksjös investeringar i fasta tillgångar 2016, som är oförändrade. "Munksjö är en världsledande leverantör av slipbaspapper. Marknaden växer och så även efterfrågan från våra industriella kunder som kräver applikationer med högsta styrka och hållbarhet. Denna investering säkerställer att vi fortsätter att vara marknadsledande inom detta segment och bekräftar vår vilja att stödja våra kunders tillväxt", säger Dan Adrianzon, President Industrial Applications. Verksamheten vid Arches-anläggningen omfattar produktion, försäljning och marknadsföring av i huvudsak dekorpapper, slipbaspapper och konstnärspapper. Munksjö Oyj För mer information: Nikita Mulard, Mill Manager Arches and VP Abrasive, tel. +33 3 29 32 60 00 Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 70 323 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 6336 Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.