Ahlstrom-Munksjö investerar i ytterligare kapacitet för att stödja ökad efterfrågan på filtermaterial

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 26 juli, 2017 kl. 14:00 CEST Ahlstrom-Munksjö kommer att investera i ytterligare kapacitet i sin anläggning i Turin i Italien för att möta den växande efterfrågan på motor- och industriella filtermaterial. "Kapacitetsökningen syftar till att förbättra vår nuvarande servicenivå, men också, mer strategiskt, för att kunna erbjuda kunderna en industriplattform som de kan bygga vidare på för att skapa tillväxt i sin verksamhet. Planen kommer att omfatta investeringar på utvalda maskiner, förändrade planeringsmetoder och ytterligare bemanning. De kapacitetshöjande åtgärderna kommer att vara klara i början av 2018 och kommer att väsentligt öka vår förmåga att möta nuvarande och framtida behov hos våra kunder," säger Fulvio Capussotti, Executive Vice President och chef för affärsområdet Filtration and Performance. Turinanläggningen är belägen i norra delen av Italien, sysselsätter cirka 550 personer och tillverkar både filtermaterial och releasepapper för silikonbeläggning. Investeringen för ökad kapacitet ingår i de beräknade investeringarna under 2017, som kommunicerades i Ahlstrom-Munksjös halvårsrapport den 25 juli 2017. För mer information, kontakta: Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com Fulvio Capussotti, Executive Vice President, Filtration & Performance, tel. +39 340 8689442, fulvio.capussotti@ahlstrom-munksjo.com

 

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.