Ahlstrom-Munksjö förvärvar Expera - Inbjudan till presskonferens  24.7.2018 kl. 14:30 lokal tid

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 24.7.2018 KL. 9:10

Ahlstrom-Munksjö arrangerar idag 24.7.2018 kl. 14:30 lokal tid en presskonferens på engelska för media, analytiker och investerare angående förvärvet av Expera. En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens arrangeras på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltosgatan 3 C, mötesrum Antti). Förvärvet kommer att presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef och Pia Aaltonen-Forsell, Ekonomi- och Finansdirektör.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0724_info/

Telefonnummer:

Finland: +358 (0) 9 7479 0360
Sverige: +46 (0) 8 5033 6573
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

konferenskod: 443292

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

Genom att ringa in till konferenssamtalet godkänner deltagaren att personuppgifter som namn och företagsnamn kommer att samlas in. Konferenssamtalet registreras.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/investors efter konferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +46 70 588 1038, email: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, email: juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.