2018

2018-12-07
Ahlstrom-Munksjös hållbara fibermaterial används i klänningstyg på Nobelbanketten

2018-11-15
Säkerhetsfiber används på Ahlstrom-Munksjö för att öka spårbarheten för produkter

2018-11-08
Ahlstrom-Munksjö ökar sin produktionskapacitet av pergamentpapper och inviger den nya produktionslinjen i Saint-Séverin i Frankrike

2018-11-07
Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial tillsammans med fem samarbetspartners

2018-10-30
Ahlstrom-Munksjö planerar att avsevärt förbättra konkurrenskraften för verksamheten för ensidigt bestrukna papper vid fabriken i Stenay, Frankrike

2018-10-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-september 2018 den 30 oktober 2018

2018-10-18
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

2018-10-01
Ahlstrom-Munksjö bygger på sin globala plattform för högpresterande filtermaterial genom att färdigställa investeringen i Madisonville, USA

2018-09-07
Ahlstrom-Munksjös vd Hans Sohlström på kapitalmarknadsdagen: Tilltagande omvandlingsprocess och fokus på lönsam tillväxt

2018-08-30
Ahlstrom-Munksjö stärker förmåga att betjäna den bestrukna specialpappersmarknaden i Sydamerika genom att investera 21 miljoner euro

2018-07-30
Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre tar initiativet till ett globalt säkerthetsutmärkelse

2018-07-24
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Expera - Inbjudan till presskonferens  24.7.2018 kl. 14:30 lokal tid

2018-07-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2018 den 26 juli 2018

2018-06-18
Ahlstrom-Munksjö svarar på den ökande efterfrågan på lösningar för industriell filtrering genom att investera 28 MEUR i filtreringsverksamheten

2018-04-23
Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka MEUR 9 i syfte att förbättra det finansiella resultatet

2018-04-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2018 den 24 april 2018

2018-04-10
Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka 27 MEUR för att förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan

2018-01-31
Ahlstrom-Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2017 den 13 februari 2018