Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre tar initiativet till ett globalt säkerthetsutmärkelse

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE 30 JULI 2018 kl 8.00 CEST

Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre, som ingår i Metsä Group, sponsrar tillsammans en ny kategori inom RISI PPI Awards. Utmärkelsen Safety Leadership Award kommer att delas ut första gången i mars 2019.

PPI Awards är den enda globala utmärkelsen som är helt tillägnat resultat uppnådda av bolag, produktionsanläggningar och enskilda medarbetare inom massa- och pappersindustrin. Metsä Fibre och Ahlstrom-Munksjö vill via utmärkelsen främja säkerhetsarbetet inom massa- och pappersindustrin. Säkerhet är en viktig del av att bygga varumärket som arbetsgivare, främja välmående på arbetet och bidrar också till konkurrensfördelar.  Det är viktigt att utveckla säkerhetsarbetet via ständig utveckling och att dela med sig av de bästa arbetsmetoderna.

”Säkerhet är ett gemensamt ansvar. Både Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre är djupt engagerade i säkerhetsfrågor och vi har redan ett samarbete kring säkerhet.  Att samarbeta med RISI PPI Awards och inrätta en ny kategori för en säkerhetsutmärkelse kändes som en självklarhet för båda bolagen”, säger Rune Årnes, VP Health & Safety, Ahlstrom-Munksjö. ”Vi ville samarbeta för en säkerhetsutmärkelse för att kunna ligga i framkant när det gäller säkerhet för våra medarbetare och främja säkerheten i branschen.”

”Vi inledde ett samarbete med Ahlstrom-Munksjö gällande säkerhet för några år sedan. Sammarbetet strävar till att vi lär oss av varandra och delar med oss av de bästa metoderna. Vi vill också uppmuntra våra anläggningar samt industrinr att förbättra säkerhetsarbetet och att ha ett kontinuerligt engagemang. Det är huvudskälet till att vi ville inrätta kategorin för en säkerhetsutmärkelse. Vi anser att Ahlstrom-Munksjö och RISI är bästa tänkbara samarbetspartner i den här satsningen”, säger Camilla Wikström, SVP, Production, Metsä Fibre.

Målet med säkerhetsutmärkelsen är att uppmärksamma en massa- eller pappersproduktionsanläggning för deras konsekventa arbete och berömvärda engagemang i säkerhet på arbetsplatsen, långsiktiga prestationer och att uppmuntra till en ständiga förbättring av säkerheten. 

Säkerhet är själva grunden och allas rätt

Ahlstrom-Munksjö anser vi att noll olyckor är möjligt. Vi har fastställt ambitiösa mål för ständig förbättring och utvecklar konsekventa säkerhetsmetoder och kompetens. Vi fokuserar på förebyggande aktiviteter, beteendebaserade säkerhetsinteraktioner, säkerhetsinspektioner och -granskningar samt skräddarsydd säkerhetsutbildning för att skapa en trygg arbetsmiljö. Säkerhet är vårt tankesätt. www.ahlstrom-munksjo.com

Metsä Fibre har alla rätt att ha en säker arbetsplats. Det är vår plikt att hantera vår egen och våra medarbetares säkerhet. Genom att arbeta på ett säkert sätt förverkligar vi vår mission att vara den mest professionella och kompetenta aktören i massasektorn och det mest effektiva bolaget i branschen. Vi fokuserar på förebyggande och väl planerat säkerhetsarbete. Vi vill också vara en prioriterad leverantör av bioprodukter och -tjänster med högt förädlingsvärde och via det stöda våra kunders affärsverksamheter. www.metsafibre.com

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Årnes, VP Health&Safety, Ahlstrom-Munksjö, +47 979 73 935, e-post: rune.arnes@ahlstrom-munksjo.com
Camilla Wikström, SVP, Production, Metsä Fibre, +358 50 3893 467 e-post: camilla.wikstrom@metsagroup.com