Ahlstrom-Munksjö ökar sin produktionskapacitet av pergamentpapper och inviger den nya produktionslinjen i Saint-Séverin i Frankrike

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 8 NOVEMBER 2018 kl. 14:00

Ahlstrom-Munksjö stärker sin globala ledande position inom pergamentprodukter för hållbara lösningar genom att invigda en ny linje för pergamentering av papper vid sin anläggning i Saint-Séverin i Frankrike. Genom den nya linjen bemöter företaget den växande efterfrågan på hållbara alternativ för lösningar inom matlagning och bakning.

Ahlstrom-Munksjös pergamentpaper (Genuine Vegetable Parchment) är helt och hållet gjorda av cellulosafibrer utan några kemiska tillsatser. De flesta av produkterna är biologiskt nedbrytbara och certifierade för kompostering i hushåll. Pergamentpappren erbjuder optimalt fettskydd och värmebeständighet, vilket gör dem idealiska för användning inom matlagning och bakning, livsmedelsförpackning och processer inom såväl professionellt som hushållsbruk. Marknaden för pergamentprodukter beräknas på årsbasis växa med cirka 3-5%.

Den mycket attraktiva investeringen uppgår till cirka 7 miljoner euro. Investeringen offentliggjordes i juni 2017 och produktionen inleddes framgångsrikt i september 2018. Baspappret för pergamenteringslinjen levereras internt, vilket också möjliggör en mer fördelaktig produktmix inom Food Packaging-verksamheten, som är en del av affärsområdet Specialties.

"Ahlstrom-Munksjö är en av de få aktörerna på marknaden som tillhandahåller ett genomförbart och komposterbart alternativ till plast och aluminium för produkter som bakplåtar och andra lösningar inom matlagning och bakning. Vi har investerat och är engagerade inom affärsverksamheten för dessa lösningar, eftersom vi tror att hållbara material är vår framtid", säger Omar Hoek, ansvarig för affärsområdet Specialties.

Produktionsanläggningens huvudprodukter omfattar mat- och dryckesförpackningsmaterial och sysselsätter 168 personer. Investeringen innebär både en användning av lokala resurser för byggandet av den nya linjen och en anställning av 28 fler heltidsanställda. De nu skapade arbetsmöjligheterna är betydande i en region som har påverkats av industriella nedläggningar under det senaste decenniet.

Ahlstrom-Munksjös affärsområde Specialties tillverkar material för mat- och dryckesförpackningar, laboratoriefilter och bioteknisk diagnostik, vattenfiltrering, tejpprodukter och medicinska textilier. Det levererar också material för filtrering av varm matolja och mjölk, tryckpapper för klisterlappar och kuvert samt metalliserade etiketter.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.