Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka 27 MEUR för att förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE 10 APRIL 2018 kl 10.00 CEST 

Ahlstrom-Munksjö har beslutat om två investeringsprojekt till ett sammanlagt värde av 27 MEUR, båda med god avkastning, förbättrad miljömässig prestanda och arbetssäkerhet. Detta stöder Ahlstrom-Munksjös strategiska målsättning att bibehålla en ledande ställning inom utvalda nischer på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar, där tillväxtutsikterna är positiva och marknadsdrivkrafterna är hållbara.

Projekten kommer inte nämnvärt påverka investeringsplanen för innevarande år. Utsikterna för investeringar för år 2018, publicerade den 13 februari 2018 förblir oförändrade.

Investering i sodapanna i Billingsfors och en balpresslinje i Aspa Bruk i Sverige

Som en av de globala ledarna inom tillverkning av elektrotekniskt papper för isolering av högspänningskablar och transformatorer planerar Ahlstrom-Munksjö att öka sin massatillverkningskapacitet och förbättra den miljömässiga prestandan på massalinjen i Billingsfors i Sverige. I investeringen ingår ombyggnad av sodapannan och eliminering av flaskhalsar på massalinjen. Investeringen ska vara klar under tredje kvartalet 2019, varvid anläggningen kommer att uppfylla striktare miljöbestämmelser tack vare en förbättrad processförbränning , vilket ger minskade luftutsläpp. Till de ekonomiska fördelarna hör lägre underhållskostnader och utökad produktion av massa- och isolationspapper. Hela investeringen uppgår till cirka 23 MEUR och det slutgiltiga investeringsbeslutet är villkorat av ett nytt miljötillstånd. Tillståndet förväntas under andra kvartalet 2018. Installationsarbetet kommer att göras under ett planerat underhållsstopp sommaren 2019.

Ahlstrom-Munksjö har även beslutat att modernisera balpresslinjen på Aspa massabruk i Sverige. Investeringen, som uppgår till 4 MEUR, ska förbättra säkerheten på presslinjen och produktionseffektiviteten samt ge en gynnsammare kundmix. Den nya linjen väntas komma i drift under första halvåret 2019. Under moderniseringsarbetet fortsätter produktionen som vanligt.

Både Billingsfors och Aspa Bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions, som tillverkar ett brett sortiment av produkter och material som ofta används i tillverkningsprocesser, som till exempel slipbaspapper, elektrotekniskt isoleringspapper, releasepapper och specialmassa.

För mer information, vänligen kontakta:


Anna Bergquist, Vice President, Insulation, tel. +46 70 338 03 13, anna.bergquist@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.