Ahlstrom-Munksjö publicerar halvårsrapport för januari-juni 2018 den 26 juli 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 12 juli 2018 kl. 15:15 EEST

Ahlstrom-Munksjö publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2018 torsdagen den 26 juli 2018 cirka kl. 12:00 EEST (11:00 CEST). Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare efter publiceringen.

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 26 juli 2018 kl. 13:00 EEST (12:00 EEST) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C, mötesrum Antti). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, Ekonomi- och Finansdirektör. Konferensen hålls på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0726_q2/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6574
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0361
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105

Konferenskod: 2302806

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 10 250 10 38, email: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, email: juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.