Ahlstrom-Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2018 den 24 april 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 12 APRIL 2018 kl. 13:00 CEST

Ahlstrom-Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2018 tisdagen den 24 april 2018 klockan 8:30-9:00 CEST (9.30-10:00 EEST). Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare efter publiceringen.

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 24 april 2018 klockan 11:00 CEST (12:00 EEST) på World Trade Center i Stockholm (Klarabergsviadukten 70, konferenscentrum). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, verkställande direktör och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0424_q1/ 

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6574
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0361 

Konferenskod: 7990757

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.