Ahlstrom-Munksjö svarar på den ökande efterfrågan på lösningar för industriell filtrering genom att investera 28 MEUR i filtreringsverksamheten

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, den 18 juni 2018 kl. 16:45 EEST

Ahlstrom-Munksjö fortsätter att expandera den attraktiva affärsverksamheten inom lösningar för industriell filtrering då den globala efterfrågan från kunderna ökar. Bolaget kommer att investera cirka 28 miljoner euro inom affärsområdet Filtration and Performance i syfte att både bygga ut tillverkningskapacitet och och utveckla produkterna. Projektet kommer att inledas under 2018 och väntas vara slutfört under första halvåret 2020. 

Fulvio Capussotti, Executive Vice President för affärsområdet Filtration and Performance, säger: ”Investeringen kommer att hjälpa oss att skapa ytterligare kapacitet vid produktionsanläggningen Turin i Italien samt ge oss möjlighet att tillgodose den ökande efterfrågan på avancerade filtreringsmaterial. Turin är redan Ahlstrom-Munksjös största anläggning globalt och med den här satsningen stärker vi ytterligare vår ställning som en av de ledande globala aktörerna inom utveckling och produktion av avancerade filtreringsmaterial. Investeringen innefattar även ombyggnad av våra befintliga anläggningar i Malmedy, Belgien, och i Ställdalen, Sverige. Vi ser en möjlighet att använda den återstående kapaciteten på dessa två anläggningar till att utveckla unika filtreringslösningar för industritillämpningar, utan att det påverkar vår förmåga att erbjuda tjänster och support till våra befintliga kunder.”

Investeringen är i linje med Ahlstrom-Munksjös strategiska målsättning att upprätthålla en ledande ställning inom utvalda nischer på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar, där tillväxtutsikterna är goda och det finns hållbara drivkrafter. Bolaget har svarat på den ökande efterfrågan från kunderna genom att gradvis utöka produktionskapaciteten globalt för filtreringsprodukter via flera nya och expansiva investeringar de senaste åren. I dag är Ahlstrom-Munksjö en av de globala ledarna inom filtreringsmaterial till transport- och industrisektorn.

Affärsområdet Filtration and Performance utvecklar och tillverkar filtreringsmaterial såväl för transportsektorn som industriella applikationer. Det tillverkar även glasfiber till golvbeläggningar och vindturbinblad samt fiberduksmaterial för tillämpning i fordon, byggsektorn, textilier och hygienprodukter samt material för väggdekoration.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +46 10 250 10 38, email: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, email: juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Fulvio Capussotti, Executive Vice President, Filtration and Performance, tel. +39 340 8689442, fulvio.capussotti@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.