Ahlstrom-Munksjös hållbara fibermaterial används i klänningstyg på Nobelbanketten

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 7 December 2018 kl. 11:00 EET 

- Mode-, textil- och möbelbranschen letar efter nya material med en lägre inverkan på miljön
- Svensk pappers- och textilindustri samarbetar för att skapa textilproduktion av råvara från Sverige
- Klänningstyget för övermarskalk Andrea Montano Montes klänning på årets Nobelbankett är framtaget av Svenskt Konstsilke och är ett resultat av ett samarbete över branschgränser

Ahlstrom-Munksjö, en global ledare inom fiberbaserade material, har under flera år samarbetat för att ta fram en textil som kan tillverkas och återvinnas gjord av svensk träfiber.

Målsättningen för projektet Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS var att skapa förutsättningar för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar över branschgränser.

Textil av träfiber finns idag, men det unika med projektet var att man även analyserat möjligheterna till återvinning och att man utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker för att åstadkomma ett cirkulärt flöde. Textilen som nu tillverkats kan användas både inom textil-, inrednings- och möbelindustrin.

Den klänning som övermarskalk Andrea Montano Montes kommer att bära på årets Nobelbankett i Stockholm den 10 december är ett exempel på resultaten från det gränsöverskrivande samarbetsprojektet där ett antal parter inom svensk pappers- och textilindustri samverkat för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin. Materialet som klänningen är konstruerat av består helt och hållet av svenskt papper och är främst framtaget av Svenskt konstsilke AB (SKS).

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material och vi ville, på ett av Sveriges mest välbevakade evenemang, belysa hållbarhetsaspekten inom vår egen industri. Bland annat mode-, och inredningsbranschen står inför utmaningar att producera tyg till en växande befolkning och samtidigt minska inverkan på miljön. Det kräver fokus på innovation och cirkularitet och ett samarbete mellan flera olika industrier för en mer hållbar framtid”, säger Anna Bergquist, affärsenhetsansvarig på Ahlstrom-Munksjö.

Tyget är tillverkat av samma råvara som till exempel våra elektrotekniska isolationspapper. Projektet öppnar upp ytterligare intressanta forsknings- och utvecklingsmöjligheter för oss och vi är glada att samarbetet nu lett till att Svenskt Konstsilke lanserar en ny produkt. Vi undersöker nu själv möjligheterna för en kommersiell lansering för möbel- och inredningsindustrin”.

Att göra textil av papper är en utmaning men vi har nu utvecklat ett nytt och innovativt förhållningssätt till garn- och vävproduktion som använder sig av skogens gåvor för att tillverka bättre och miljövänligare textil.” säger Urban Olsson, VD, Svenskt Konstsilke.

”SKS har producerat garn och textil i över 100 år nu och vi har faktiskt producerat textil såsom viskos baserat på skogsråvaror sedan allra första början. Den här gången av papper som är ännu bättre för miljön. Tyget som Nobelklänningen är gjort av är fint och starkt, går knappt att slita ut och har en skön tyngd. I framtiden kommer SKS, genom vår textilgren Fabric Forest, att producera en rad olika sorters textilier för olika industrier, från mode och heminredning till industriella och kommersiella användningsområden”.


Kontaktpersoner vid Ahlstrom-Munksjö:

Anna Bergquist, affärenshetensansvarig, Insulation, mob. +46 (0)70 338 03 16, email: anna.bergquist@ahlstrom-munksjo.com 
Laura Lindholm, pressansvarig, mob. +46 (0)72 703 63 36, email: media@ahlstrom-munksjo.com


Kontaktperson vid Svenskt konstsilke:

Urban Olsson, VD Svenskt konstsilke, mob. +46 (0) 70 620 54 02, email: urban.olsson@sks-textile.com 
För att läsa mer om det nya tyget, besök: www.fabric-forest.se  


BILAGA: En bild på klänningen finns för nerladdning i Ahlstrom-Munksjös mediabank  
Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.