Ahlstrom-Munksjös vd Hans Sohlström på kapitalmarknadsdagen: Tilltagande omvandlingsprocess och fokus på lönsam tillväxt

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 7 SEPTEMBER 2018 KL. 9:00 EEST

Ahlstrom-Munksjö arrangerar idag en kapitalmarknadsdag för investerare och analytiker i Helsingfors. Vid evenemanget ger bolaget ytterligare insikt i affärsenheternas prestanda och tillväxtmöjligheter och presenterar bolagets omvandlings- och innovationsförmåga.

Kapitalmarknadsdagens huvudbudskap är:

  •  Initiativen i syfte att omvandla verksamheten framskrider enligt plan – betydande tillväxt såväl organiskt som via företagsförvärv
  • God lönsamhet i flera affärsenheter – åtgärder för att hantera underpresterande enheter har inletts
  •  Alla affärsenheter är verksamma på växande marknader och är väl positionerade för att dra nytta av dessa möjligheter
  •  Värdeerbjudandetill kunderna är baserat på innovation, kvalitet och service  

Vi nådde en kritisk storlek förra året genom sammanslagningen av Ahlstrom och Munksjö och kunde bredda vår produktportfölj, stärka vår innovationsförmåga samt våra möjligheter att investera", säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö. "Vi har nyligen meddelat om två strategiska förvärv och ett flertal organiska tillväxtinvesteringar i syfte att stärka vårt ledarskap inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar. Dessa transaktioner och initiativ kommer att förändra bolaget på ett betydande sätt."

Kapitalmarkansdagen sänds direkt via en webcast på adressen http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0907_cmd/ och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på https://www.ahlstrom-munksjo.com/Investors/reports-and-presentations/cmd-2018/ från och med klockan 9.30 (EEST).    

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.