Lösningar för uttjänta produkter

Lösningar för uttjänta produkter
På Ahlstrom-Munksjö är sluthanteringen av uttjänta produkter en del av en ansvarsfull avfallshantering. Även om vi inte tillverkar de slutprodukter som når konsumenterna, bidrar våra innovativa lösningar till att säkerställa att slutprodukterna är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara.

Analyser av externa parter som utfördes under 2016 visade att ett vanligt silikonbestruket papper som används till självhäftande etiketter uppfyller kraven i standarderna EN 14046:2003 och EN 13432 på att vara biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Papper tillverkas av helt förnybara naturresurser, är återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart på kort tid. Studiens syfte var att utvärdera effekten av att bestryka pappersytan med ett silikonskikt – något som normalt görs av Ahlstrom-Munksjös kunder – på materialets biologiska nedbrytbarhet och komposterbarhet. Releasepapper bestryks med ett silikonskikt för att fungera som underlag för självhäftande etiketter genom tryckning, beskärning och applicering på ett stort antal olika produkter.

Dessa tester bevisar att silikonbestruket releasepapper är både biologiskt nedbrytbart och komposterbart, precis som papperssubstraten de är baserade på. Återvinning utgör alltid det bästa alternativet för uttjänta produkter, och undersökningar tyder på att när det gäller återvinning av olika material i Europa ligger pappersåtervinningen bland de högsta i jämförelse, till och med inom det specifika området releasepapper. Dessutom, tack vara den biologiska nedbrytbarheten, blir miljöeffekten av kvarvarande releasepappersavfall, som inte återvinns i slutet av livscykeln, mindre än den för material som baseras på resurser som inte är förnybara. Studien utfördes av Ecol Studio, ett miljöanalyslaboratorium som är certifierat av Italiens nationella certifieringsorgan Accredia, och följer de europeiska standarderna ISO 17025:2005 och EN 45000.