Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2013 torsdagen den 22 augusti 2013

Helsingfors, Finland, 2013-08-07 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2013 torsdagen den 22
augusti kl. 7.30 CET. Delårsrapporten samt tillhörande material finns
tillgängligt på www.munksjo.com efter publiceringen.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden
januari-juni 2013, innehåller rapporten för illustrativa ändamål finansiell pro
forma-information avseende affärskombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms
affärsområde Label and Processing i Europa och Brasilien.

Pro forma rapporten över totalresultatet i sammandrag för räkenskapsåret per
den 31 december 2012 samt för de sex första månaderna 2013 är sammanställd
förmodat att kombinationen hade slutförts den 1 januari 2012. Pro forma
rapporten över den finansiella ställningen är sammanställd förmpdat att den
planerade delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien
hade slutförts den 30 juni 2013. Verkställandet av delningen förväntas ske
innan utgången av 2013.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen kl. 10.00 CET (11.00 EET) på
restaurang Savoy, rum Salikabinetti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen,
Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör
och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 934525

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Länk till webbkonferensen

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026


Bilagor:Munksjo Q2_2013 invite SER SWE 07082013.pdf