Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 2 kap. 10 § i den finska värdepappersmarknadslagen om ett avtal som kan leda till en förändring i Ahlström Capital Ab:s innehav

Helsingfors, Finland, 2014-01-10 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 10 januari 2014 kl. 13.30 CET

Munksjö Oyj har idag mottaggit en anmälan i enlighet med 2 kap. 9 § i finska
värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Ab (FO-nummer 1670034-3) som
innehåller följande information:

Ahlström Capital Ab har den 27 juni 2013 undertecknat en delningsplan avseende
Antti Ahlström Perilliset Oy. Enligt avtalet kommer de aktier i Munksjö Oyj som
ägs av Antti Ahlström Perilliset Oy överlåtas till Ahlström Capital Ab i
samband med verkställandet av delningen. Delningen förväntas verkställas den 28
mars 2014. Enligt anmälan kommer Ahlström Capital Ab:s innehav i Munksjö i
samband med verkställandet av delningen att överskrida gränsen på 5 procent.

Vid verkställandet av delningen kommer Ahlström Capital Ab:s direkta innehav
uppgå till 2 407 520 aktier, vilket motsvarar 4,71 procent av det totala
antalet aktier och röster i Munksjö. Enligt anmälan har AC Invest Five B.V.:s
innehav den 9 januari 2014 ökat till 500 000 aktier. Som ett resultat av detta
har Ahlström Capital Ab:s indirekta innehav ökat och motsvarar 0,98 procent av
det totala antalet aktier och röster i Munksjö. AC Invest Five B.V. är ett
helägt dotterbolag till Ahlström Capital B.V. och Ahlström Capital B.V. är ett
helägt dotterbolag till Ahlström Capital Ab. Efter verkställandet av delningen
kommer Ahlström Capital Ab:s totala direkta och indirekta innehav att motsvara
5,69 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.