Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2014 onsdagen den 23 juli

Helsingfors, Finland, 2014-06-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 26 juni 2014 kl. 8:30 CEST

Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2014 onsdagen den 23 juli

Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2014 onsdagen den 23
juli 2014 cirka kl. 13.00 CEST. Delårsrapporten samt tillhörande material finns
tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 23 juli 2014 kl. 15.00
CEST (16.00 EEST) på Munksjös huvudkontor i Stockholm (Klarabergsviadukten 70,
hiss D, femte våningen). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En direkt länk till
webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 945742

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

Länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0723_q2/