Munksjö har tecknat ett nytt låneavtal i svenska kronor för att ytterligare öka flexibiliteten och förlänga löptiden

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 17 december 2015 kl. 8:00 CET Munksjö har tecknat ett nytt låneavtal i svenska kronor för att ytterligare öka flexibiliteten och förlänga löptiden Munksjö Oyj har tecknat ett nytt låneavtal om MSEK 570 med en löptid på fem år. Det nya lånet ökar affärsverksamhetens flexibilitet och anpassar skuldportföljen till koncernens operativa struktur. Munksjös huvudkontor och tre produktionsanläggningar finns i Sverige. I tillägg till det nya låneavtalet har Munksjö sedan september 2014 ett avtal om lån och syndikerad rörelsekredit, med en löptid på fem år. De båda lånens ränta bestäms utifrån förhållandet mellan koncernens nettolåneskuld och koncernens EBITDA-resultat. Lånens kovenanter är nettolåneskulden i förhållande till EBITDA och EBITDA i förhållande till nettofinansieringskostnader. Finansieringsavtalet har tecknats med Nordea, Danske Bank och SEB. Det nya låneavtalet förväntas genomföras före utgången av december 2015. Munksjö Oyj För mer information: Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel. +46 10 250 1029 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munkjsö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.