Munksjö Oyj har avslutat återköpen av egna aktier

Helsingfors, Finland, 2015-05-22 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 22 maj 2015 kl. 7:30 CEST

Munksjö Oyj har avslutat återköpen av egna aktier

Munksjö Oyj:s styrelse beslutade i februari 2015 att använda det bemyndigande
för återköp av egna aktier som gavs av bolagsstämman den 2 april 2014 samt att
antalet återköpta aktier inte skulle överstiga 300 000 aktier.

Återköpen fortsatte efter att delårsrapporten för januari-mars 2015 publicerats
på basen av det bemyndigande som gavs av bolagsstämman som hölls den 15 april
2015. De återköpta aktierna kommer främst att användas för att genomföra
aktiebaserade incitamentsprogram eller för andra ändamål i enlighet med
bolagsstämmans bemyndigande.

Styrelsen godkände i maj 2014 ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, totalt cirka
35 personer.

Återköpen av aktier inleddes den 16 februari 2015 och avlutades den 21 maj
2015. Antalet återköpta aktier uppgår till 300 000 aktier, vilket motsvarar
cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster.

Aktierna förvärvades genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det
marknadspris som rådde vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Abp
genomförde återköpen av aktier.

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.