Munksjö Oyj inleder återköp av egna aktier

Helsingfors, Finland, 2015-02-12 06:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 12 februari 2015 kl. 6:45 CET

Munksjö Oyj inleder återköp av egna aktier

Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda bemyndigandet för återköp av
egna aktier givet av bolagsstämman den 2 april 2014.

Munksjös styrelse godkände i maj 2014 ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner, totalt cirka 35 personer. De aktier som återköps kommer främst
att användas för att genomföra aktiebaserade incitamentsprogram eller för andra
ändamål i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande.

Styrelsen har av bolagsstämman, som hölls den 2 april 2014 bemyndigats att
besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna
aktier. Bemyndigandet gäller tills det att den ordinarie bolagsstämman 2015,
som arrangeras den 15 april 2015, avslutas.

Återköpen av aktier inleds tidigast den 13 februari 2015 och avlutas senast den
27 mars 2015. Antalet återköpta aktier kommer inte att överstiga 300 000
aktier, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster. Innan
återköpen av aktier inleds, innehar Munksjö inga egna aktier.

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris
som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Abp kommer att
genomföra återköpen av aktier.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.