Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 30 mars 2015 kl. 8:15 CEST

Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen

Norbert Mix har utnämnts till President Business Area Decor från och med den 1
juli 2015. Han har varit anställd vid Munksjö eller bolagets föregångare sedan
2006 och är för närvarande Business Area Manager Sales & Marketing Decor. Han
kommer även i fortsättningen att rapportera till Jan Åström, vd och koncernchef
för Munksjö Oyj.

Norbert Mix har tidigare haft ledande positioner inom Munksjö, Technocell och
PWA både i Europa och i Nordamerika. Han är civilekonom i träekonomi och tysk
medborgare.

Christian Mandl (f. 1949), som för närvarande är Business Area Manager
Manufacturing Decor och medlem av ledningsgruppen, kommer som planerat att gå i
pension den 1 juli 2015.

"Jag hälsar Norbert Mix varmt välkommen i hans nya position. Han kommer via sin
breda och internationella erfarenhet inom sektorn att vara en nyckelperson i
bolaget även under de kommande åren. Jag vill samtidigt varmt tacka Christian
Mandl för hans engagemang, sakkunskap och hans värdefulla insatser i arbetet
med att utveckla Munksjö till en världsledande tillverkare av dekorpapper under
de över fyrtio år som han arbetat vid bolaget.", säger Jan Åström, vd och
koncernchef för Munksjö Oyj.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.