Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

Helsingfors, Finland, 2015-06-16 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 16 juni 2015 kl. 09:00 CEST

Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

Munksjös valberedning (tidigare nomineringsorganet) har utsetts. Valberedningen
består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av
styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som
sakkunniga.

Följande tre representanter har nominerats till valberedningen;
- Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy och andra),
- Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) och
- Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen).

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar enligt valberedningens
arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har
därtill utsett Fredrik Cappelen att fungera som den andra sakkunniga medlemmen.
Valberedningen har bland sina medlemmar valt Thomas Ahlström till ordförande.

Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av
alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på
grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab samt det
register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden AB. Valberedningen har
utsetts av en aktieägargrupp bestående av nedan nämnda aktieägare, Viknum AB
och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam
företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla
rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande
inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett
dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Munksjö har blivit
informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan AC Invest Five B.V. (ett
helägt dotterbolag till Ahlström Capital Ab), Kai Nahi, Kasper Kylmälä, Michael
Sumelius och Carl Ahlström.

Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i
styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och
valberedningens medlemmar.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.