Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2015 torsdagen den 23 juli 2015

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 29 juni 2015 kl. 8:00 CEST Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2015 torsdagen den 23 juli 2015 Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-juli 2015 torsdagen den 23 juli 2015 cirka kl. 13:00 CEST. Delårsrapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen. En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 23 juli 2015 kl. 14.30 CEST (15.30 EEST) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En direkt länk till webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201 Konferensens kod: 953912 Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0723_q2/#/stream. Munksjö Oyj För mer information: Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026 Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.