Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2016

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 2 oktober 2015 kl. 8.15 CEST Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2016 Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016. Årsredovisningen för 2015 publiceras elektroniskt på www.munksjo.com under vecka 10/2016. Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors i Finland onsdagen den 6 april 2016 kl. 13.00 EET (12.00 CET). Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare datum. Munksjö publicerar delårsrapporter och bokslutskommunikén för 2016 enligt följande: januari-mars onsdag 27 april 2016 januari-juni onsdag 27 juli 2016 januari-september onsdag 26 oktober 2016 Bokslutskommuniké för 2016 torsdag 16 februari 2017 Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.munksjo.com efter publiceringen. Munksjö tillämpar en 21 dagar lång tyst period före varje publicering av ett finansiellt resultat. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munkjsö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 800 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.