Munksjös kapitalmarknadsdag 2015: Utveckling av grunderna för värdeskapande

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 26 november 2015 kl. 8.00 CET Munksjös kapitalmarknadsdag 2015: Utveckling av grunderna för värdeskapande Munksjö anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Under dagen presenteras ytterligare information om Munksjös strategi, lönsamhetsförbättrande åtgärder och tillväxtfaktorer. Målet om en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016 är oförändrat liksom de tidigare kommunicerade framtidsutsikterna. ”Vår ambition för de närmaste åren är fortsatt tillväxt, såväl organisk som strategisk. Vi har en fokuserad strategi som gett oss starka marknadspositioner och som vi stärker ytterligare genom våra hållbara och värdehöjande lösningar. Drivkrafterna för att uppnå lönsamhetsförbättring är desamma som tidigare och omfattar ökad operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet och att utnyttja vår position som marknads- och innovationsledande. De flesta planerade åtgärderna inom operativ effektivitet rör justering av kostnadsstrukturen.”, säger Jan Åström, VD och koncernchef för Munksjö. EBITDA-målen i slutet av 2016 för respektive affärsområde är; 15-16 procent för Decor, 12-13 procent för Release Liners, 15-16 procent för Industrial Applications och 9-10 procent för Graphics and Packaging. Evenemanget, som arrangeras på engelska, direktsänds via webcast och kan också ses som en on-demand version senare under dagen. Länk till webcast, presentationsmaterial och ytterligare detaljer om evenemanget finns på www.munksjo.com/cmd. Munksjö Oyj För mer information: Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026 Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 1032 Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.