Likviditetsgarantin för Munksjös aktie på Nasdaq Helsingfors upphör

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 5 oktober 2016 kl. 8.00 CEST Likviditetsgarantin för Munksjös aktie på Nasdaq Helsingfors upphör Munksjö har sagt upp sitt avtal med Nordea Bank Finland om likviditetsgaranti för Munksjös aktie. Avtalet och den på basen av avtalet gjorda likviditetsgarantin upphör den 1 november 2016. Syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet för att genom detta underlätta aktiehandeln speciellt för privata investerare. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36 Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.