Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016

BÖRSMEDDELANDE 26 APRIL 2016 KL. 8:00 CEST Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016 Från och med det första kvartalet 2016 kommer Munksjö att publicera produktionsvolymerna för varje rapporteringssegment, förutom de leveransvolymer som tidigare offentliggjorts. Historiska produktionsvolymer finns att tillgå för helåren 2014 och 2015. De kvartalsvisa produktionsvolymerna finns tillgängliga som en engelskspråkig bilaga till detta meddelande. Produktionsvolymer per rapporteringssegment ------------------------------------------------------------- 2015 ------------------------------------------------------------ Q1 Q2 Q3 Q4 ------------------------------------------------------------ Decor 46,700 48,100 42,400 44,500 ------------------------------------------------------------ Release Liners 118,000 115,700 121,600 120,600 ------------------------------------------------------------ Industrial Applications 22,900 23,200 18,500 20,300 ------------------------------------------------------------ Graphics and Packaging 35,300 34,900 31,300 27,000 ------------------------------------------------------------ Övrigt och elimineringar -4,100 -3,200 -2,900 -2,500 ------------------------------------------------------------ Koncernen 218,800 218,700 210,900 209,900 ------------------------------------------------------------ Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 70 323 10 32 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36 Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.