Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelsens permanenta kommittéer

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 6 april 2017 kl. 18.00 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelsens permanenta kommittéer Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har idag beslutat att tillsätta tre permanenta styrelsekommittéer, vilka är revisionskommittén, strategikommittén (ny) och personalkommittén (tidigare ersättningskommittén). Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Harri-Pekka Kaukonen. Alla revisionskommitténs medlemmar anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth som inte anses vara oberoende av en av bolagets betydande aktieägare. Medlemmar av den nya strategikommittén är Peter Seligson (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Jan Inborr. Alla strategikommitténs medlemmar anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth som inte anses vara oberoende av en av bolagets betydande aktieägare. Medlemmar av personalkommittén är Hans Sohlström (ordförande), Johannes Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson. Alla personalkommitténs medlemmar anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Hans Sohlström som inte anses vara oberoende av en av bolagets betydande aktieägare. Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.