Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utnämning i koncernledningen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 18 december 2017 kl. 14:00 CET

Thomas Wulkan har utnämnts till Executive Vice President, Business Area Decor, och medlem av Ahlstrom-Munksjös koncernledning. Thomas Wulkan tillträder den 1 januari 2018 och kommer att rapportera till Jan Åström, vd och koncernchef.

Thomas Wulkan har tidigare haft flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992-2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe (2009-2011) och som President Business Unit Americas (2006-2008).

"Jag är mycket glad att få välkomna Thomas till Ahlstrom-Munksjö. Med sin solida bakgrund och långa erfarenhet från pappersindustrin, kommer han att vara en utmärkt drivkraft i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet inom dekorpapper, och bidra till Ahlstrom-Munksjös fortsatta framgång och tillväxt", säger Jan Åström, vd och koncernchef.

Norbert Mix, nuvarande Executive Vice President, Business Area Decor, kommer att lämna denna tjänst och koncernledningen per den 1 januari 2018.

“Jag vill varmt tacka Norbert Mix för att under flera år ha lett vår dekorpappersverksamhet inom Ahlstrom-Munksjö och dess föregångare, och på ett mycket värdefullt sätt bidragit till att bygga vår världsledande position inom dekorpapper", säger Jan Åström, vd och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:


Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 10 01

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.