Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-mars 2016 den 26 april 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 11 april 2017 kl. 11:00 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj publicerar Munksjö Oyj:s delårsrapport för januari-mars 2017 samt Ahlstrom Corporations slutredovisningsrapport onsdagen den 26 april 2017 cirka kl. 7:30 CEST (8:30 EEST). Rapporterna samt tillhörande material finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare efter publiceringen. Bolagets sammanslagna finansiella pro forma-information för 2015, 2016 och januari-mars 2017 kommer att publiceras i maj 2017. En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 26 april 2017 kl. 10.00 CEST (11.00 EEST) på restaurang Savoy (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef, Sakari Ahdekivi, vice verkställande direktör och Pia Aaltonen-Forsell, CFO kommenterar rapporterna. Konferensen hålls på engelska. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0426_q1/  Telefonnummer i Sverige: +46(0)8 5065 3942 Telefonnummer i Finland: +358(0)9 7479 0404   Konferensens kod: 4282354   Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Ahlstrom-Munksjö Oyj För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.