Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE den 24 april 2018 kl. 08:43 CEST (09:43 EEST)

Pia Aaltonen-Forsell, Executive Vice President och CFO, medlem i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp, kommer att ta ansvaret för Communications and Investor Relations förutom rollen som CFO, från och med den 24 april 2018.

Dan Adrianzon, som för närvarande leder integrationsprojektet efter samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö, har utsetts till Executive Vice President, People and Safety, samt medlem i ledningsgruppen, från och med den 24 april 2018. Han kommer även att fortsätta att leda integrationsprojektet. Dan Adrianzon har haft flera ledande befattningar inom ledningsområdet samt inom ekonomi och styrning på Ahlstrom-Munksjö och dessförinnan på Munksjö sedan 1998. Från 1985 till 1997 hade han olika befattningar inom den franska koncernen Saint Gobain, i både Sverige och Frankrike.

”Syftet med att förändra sammansättningen i ledningsgruppen är att få möjlighet att reagera och agera snabbare, effektivisera organisationen på huvudkontoret och uppmuntra begåvade medarbetare att aktivt delta i jobbrotation. Jag anser att samtliga dessa aspekter är oerhört viktiga för bolagets utveckling i framtiden,” säger Hans Sohlström, koncernchef och VD för Ahlstrom-Munksjö Oyj.

Åsa Jackson, Executive Vice President, Human Resources och Health & Safety samt Anna Selberg, Executive Vice President, Communications and Investor Relations, kommer att lämna bolaget.

”Jag vill tacka både Åsa Jackson och Anna Selberg för deras värdefulla bidrag till Ahlstrom-Munksjö. De har haft viktiga roller i att utveckla funktioner och ge stöd till verksamheterna. Jag önskar dem fortsatta framgångar i framtiden”, säger Hans Sohlström.

Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp från och med den 24 april 2018:

- Hans Sohlström, koncernchef och VD

- Sakari Ahdekivi, vice VD och Executive Vice President, Corporate Development

- Pia Aaltonen-Forsell, Executive Vice President och CFO

- Dan Adrianzon, Executive Vice President, People and Safety

- Daniele Borlatto, Executive Vice President, Industrial Solutions

- Fulvio Capussotti, Executive Vice President, Filtration and Performance

- Andreas Elving, Executive Vice President, Legal and General Counsel

- Omar Hoek, Executive Vice President, Specialties

- Tomas Wulkan, Executive Vice President, Decor

Samtliga medlemmar i ledningsgruppen rapporterar till VD.

För mer information, vänligen kontakta:


Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. + 358 10 888 2520

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.