Ahlstrom-Munksjös årsredovisning för 2017 publicerad

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE, 28 februari 2018 kl. 15:15 CET

Ahlstrom-Munksjö har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2017 på bolagets hemsida https://www.ahlstrom-munksjo.com/sv/.

Ett pdf-dokument av Års- och hållbarhetsredovisningen 2017 är bifogat detta meddelande och kan även laddas ned från hemsidan. Rapporten är tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Rapporten innehåller bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bolagsstyrningsrapport.

För mer information, vänligen kontakta:


Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32, anna.selberg@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.