Munksjö blir medlem av Forest Stewardship Council (FSC®)

MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 3 maj 2016, klockan 11:30 CEST Munksjö blir medlem av Forest Stewardship Council (FSC®) För att ytterligare bidra till ansvarsfullt brukande av världens skogar har Munksjö blivit medlem av Forest Stewardship Council. ”Förnyelsebar träfiber utgör basen för alla våra produkter. Vi har större anledning än de flesta att främja ett ansvarsfullt skogsbruk eftersom det är viktigt både ur miljösynpunkt och för vår verksamhet.” säger Jan Åström, CEO. 11 av Munksjös 12 större produktionsenheter är certifierade enligt FSC® Chain-of-Custody standard och all inköpt pappersmassa är FSC®-certifierad eller uppfyller kriterierna för FSC® Controlled Wood. Forest Stewardship Council® (FSC®) främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Visionen för FSC® är att världens skogsbruk ska kunna tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. FSC® -logotypen ger konsumenterna möjlighet att identifiera, köpa och använda timmer och skogsprodukter som producerats från välskötta skogsbruk och verifierade återvunna källor. Mer än 180 miljoner hektar skogsmark över hela världen är idag FSC® -certifierad. För mer information, vänligen kontakta: Anders Hildeman, Senior Vice President Sustainability Tel.+46 (0)10 250 10 31, anders.hildeman@munksjo.com Anna Selberg, Senior Vice President Communications Tel + 46 (0)10 250 10 32, anna.selberg@munksjo.com Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.