Ahlstrom-Munksjö bygger på sin globala plattform för högpresterande filtermaterial genom att färdigställa investeringen i Madisonville, USA

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 1 OKTOBER 2018 kl. 12.20 EET  

Ahlstrom-Munksjö har genomfört en investering på 23 miljoner euro i anläggningen i Madisonville i USA. Genom investeringen utökar bolaget sin globala verksamhet inom filtermaterial. Expansionen i Madisonville, som offentliggjordes i oktober 2016, är en av de många investeringar som kommer att stärka Ahlstrom-Munksjös ställning på den växande marknaden för högkvalitativa motor- och industrifilter.

Vi kan vara stolta över att vi har levererat denna betydande investering i tid och enligt kostnadsberäkning”, säger Fulvio Capussotti, EVP Filtration and Performance. ”Investeringen stärker vårt tekniska kunnande på ett väsentligt sätt och vi kan nu erbjuda kunderna filtermateriallösningar som möter kraven för hållbar utveckling. Samtidigt ökar vi vår produktionskapacitet i USA ytterligare.

Produktionsanläggningen i Madisonville kan nu erbjuda nya och unika produkter till våra kunder, vilket kommer att stärka våra kunders verksamhet. Investeringen speglar vår långsiktiga satsning på marknaden för filtermaterial som vi ämnar fortsätta att behålla vår ledande position på. Jag vill tacka alla som deltog i projektet”, fortsätter Capussotti.

Affärsområdet Filtration and Performance utvecklar och tillverkar filtermaterial för både transportsektorn och industriella filterapplikationer. Dessutom tillverkas glasfibrer till golvmaterial och vindkraftverk samt nonwoven-material som används inom bil, bygg-, textil- och hygienindustrin samt tapeter.

För mer information, vänligen kontakta: 

Fulvio Capussotti, Executive Vice President, Filtration and Performance, tel. +39 340 8689442, fulvio.capussotti@ahlstrom-munksjo.com 

Johan Lindh, Head of Investor Relations, tel. +358 (0) 10 888 4994, 
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.