Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 18 OKTOBER 2018 kl 9:10

Ahlstrom-Munksjö har verkställt förvärvet av MD Papéis Caieiras specialpappersbruk i Brasilien till ett skuldfritt pris om ca 98 millioner euro*. Förvärvert förstärker märkbart Ahlstrom-Munksjös erbjudande i Sydamerika och möjliggör fortsatta tillväxtmöjligheter.

Den årliga nettoomsättningen för den verksamhet som förvärvas är ca 76 miljoner euro och jämförbar EBITDA ca 12 miljoner euro för 2017. Årliga synergieffekter beräknas uppgå till 6 miljoner euro, främst genom optimering av överlappande verksamheter. Förvärvsavtalet publicerades 24 april, 2018.

Caieiras produktutbud överensstämmer utmärkt med Ahlstrom-Munksjös; 80 procent av försäljningen motsvarar Ahlstrom-Munksjös nuvarande produktportfölj. Fabriken ger tillgång till lokal produktion av dekorpapper, vilket förstärker Ahlstrom-Munksjös serviceutbud och partnerskap med befintliga kunder, som hittills har varit hänvisade till import.

Ahlstrom-Munksjö är redan en global ledande leverantör av tejpmaterial och servar både lokala och globala kunder. Genom att dessutom kombinera Caieiras och Jacareis verksamheter förbättras Ahlstrom-Munksjös produktions- och leveransförmåga samt konkurrenskraft.

Daniele Borlatto, EVP Business area Industrial Solutions, säger "Caieiras-verksamheten är ett utmärkt tillskott till vår globala plattform och driver vår ambition att behålla en ledande ställning inom utvalda nischer på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar med med tväxtmöjligheter.Våra befintilga såväl som nya specialpapperskunder kommer att dra nytta av ett starkare erbjudande i kombination med vår väletablerade utmärkta kundservice. Denna transaktion är ytterligare en viktig milstolpe i genomförandet av vår strategi. Jag välkomnar Caieiras anställda till Ahlstrom-Munksjö. "

Ahlstrom-Munksjös närvaro i Brasilien växer ytterligare genom förvärvet bestående av tre fabriker, alla belägna nära Sao Paolo, med totalt över 700 anställda och en försäljning på cirka MEUR 200.

* Valutakurs 4.32 EUR/BRL

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.