Ahlstrom-Munksjö planerar att investera cirka MEUR 9 i syfte att förbättra det finansiella resultatet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, den 23 april 2018 kl. 12:00 CEST

Ahlstrom-Munksjö planerar två investeringar på sammanlagt MEUR 9, båda med god avkastning. Detta är i linje med Ahlstrom-Munksjös strategiska målsättning att vara ledande inom utvalda nischer på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar, där tillväxtutsikterna är positiva och marknadsdrivkrafterna är stabila.

Projekten kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på innevarande års investeringsplan. Investeringsutsikterna för 2018, som publicerades den 13 februari, är oförändrade.

Investering för att ytterligare höja kvaliteten på dekorpapper i Dettingen i Tyskland

Inom affärsområdet Decor avser bolaget investera cirka MEUR 5 för att ytterligare förbättra kvaliteten på förimpregnerade dekorpapper som tillverkas på anläggningen i Dettingen i Tyskland. Investeringen, som slutförs under 2018, ska göra det möjligt för Ahlstrom-Munksjö att stärka sin ledande ställning inom förimpregnerade dekorpapper. Ahlstrom-Munksjö är den globalt ledande tillverkaren av pappersbaserade ytbeläggningar för trämaterial, som laminatgolv, möbler och inredningar.

Investering för kortare ledtider och ökad effektivitet i Pont Audemer i Frankrike

Inom affärsområdet Specialties kommer bolaget att investera cirka MEUR 4 för bygga om en konverteringslinje för sterila förpackningar som tillverkas på anläggningen i Pont Audemer i Frankrike. Materialen används inom vården till exempel för skyddskläder och sterilisering av instrument. I investeringen ingår installation av en ny arknings- och vikningslinje samt automatiserad förpackning och lådpackning av färdiga varor. Investeringen ska vara genomförd under andra kvartalet 2019 och göra verksamheten mer konkurrenskraftig genom högre effektivitet och kortare ledtider. Affärsområdet Specialties tillverkar material för livsmedels- och dryckesförpackningar, laboratoriefilter och bioteknisk diagnostik, vattenfiltrering, tejpprodukter och textilier som används inom vården.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.