Säkerhetsfiber används på Ahlstrom-Munksjö för att öka spårbarheten för produkter

PRESSMEDDELANDE 15 NOVEMBER KL. 13:00 EET 

Ahlstrom-Munksjö levererar fiberbaserade och skräddarsydda specialiserade industrimaterial, bland annat olika slipbasbärare. 

Allt fler producenter av bestrukna slipbasbärare löser globala utmaningar som uppstått till följd av förfalskningar. Ahlstrom-Munksjös lösning på utmaningen är att använda säkerhetsfiber och denna teknik har registrerats under märket BE SECURE TM. 

Förfalskning är ett globalt problem som på senare år har uppskattats omfatta 2-3 procent av världshandeln. Uppmärksamhet i medier om förfalskade konsumentprodukter kan ge sken av att förfalskningar endast skadar varumärket och leder till minskade intäkter, men det kan också finnas förfalskade produkter i reservdelar eller som komponenter i olika tillämpningar i flera industrier.  

Säkerhetsfibrer läggs till i det bestrukna slipbaspapperet så att producenter enkelt kan identifiera produktkvaliteten och undvika förfalskningar. Fibrerna bäddas in i slipbaspapperet under tillverkningen och kan antingen vara färgade eller fluorescerande fibrer.  

Säkerhetsfibrer kan användas för att säkerställa spårbarheten för produkter utan att det påverkar slipbaspapperets mekaniska eller kemiska egenskaper. Detta minskar risken för förfalskningar och ger producenter möjlighet att tydligt identifiera den produktkvalitet de vill ha, när materialet bearbetas ytterligare i värdekedjan. Genom att få den önskade kvaliteten kan användare av slipbasprodukten skydda sig mot potentiella fel eller skador i produktionsprocessen och potentiella hälsofaror när produkten används i industriell slipning. 

Att kunna erbjuda våra kunder en lösning som garanterar att produkten kan spåras är en klar konkurrensfördel. Vår kinesiska kund Zibo Riken, som tillverkar bestrukna slipbaspapper, valde en skräddarsydd fluorescerande fiber för de produkter vi levererar till dem. Genom denna unika produktspecifikation kunde de säkerställa en stabil produktkvalitet och på så sätt öka försäljningen betydligt”, säger Daniel Qiu, försäljningschef på Ahlstrom-Munksjö.  

Slipbaspapper är specialpapper som används som underlag för slipprodukter och i sliptillämpningar både inom olika industrier och av privatpersoner (gör det själv-sektorn), från grövre slipning till avancerad polering. Ahlstrom-Munksjös har en mycket god ställning på marknaden och erbjuder ett fullständigt sortiment med bärare, däribland ett antal kvaliteter som är skräddarsydda för olika tillämpningar. Affärsenheten för slipbasbärare är en del av affärsområdet Industrial Solutions.  


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Estelle Seibert, Marketing Manager, Abrasive 
tel. +33 (0)6 82 80 26 73, e-post: estelle.seibert@ahlstrom-munksjo.com 

Laura Lindholm, Media Relations Manager  
tel. +46 (0)72 703 63 36, e-post: media@ahlstrom-munksjo.com      Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.comPicture 1
Picture 2