Hållbara ytor

Hållbara ytor
På Ahlstrom-Munksjö är tålighet och funktion en viktig komponent i hållbarheten. Tåligheten kan förlänga produkternas livslängd och säkerställer att produkterna (och de material och energi som användes för att göra dem) har använts med omsorg.

Livsmedelsförpackningar är ett exempel på tåliga ytor. Dessa ytor måste skydda livsmedelsprodukten från föroreningar eller svinn samtidigt som huvudegenskaperna upprätthålls. På marknaden för flexibla förpackningar är plastfilm det mest använda materialet, men papper är ett attraktivt alternativ till plastfilm eftersom det är förnybart och erbjuder tekniska fördelar och konkurrensfördelar i fråga om marknadsföring.