Finansiella mål

EBITDA-marginal

  • Överstigande 14 procent över en affärscykel

Nettoskuldsättningsgrad

  • Under 100%

Dividend (utdelning)

  • Målsättning att dela ut en stabil, med tiden växande dividend, som utbetalas två gånger om året