Utsikter

Utsikter för 2020

Den gradvisa ökningen av kundaktiviteten har omsatts i en bred återhämtning för företagets verksamheter under tredje kvartalet 2020. Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös produkter förväntas förbli på en ganska god nivå under fjärde kvartalet 2020, visserligen med viss variation beroende på produkternas slutanvändning.

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA 2020 förväntas ligga i intervallet 315 - 335 miljoner euro (313 miljoner euro 2019). Den senaste pandemiutvecklingen har ytterligare ökat osäkerheten.