2019

rapporter 2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2019
     
Delårsrapport Q4 och bokslutskommunikén rapport presentation webcast
Q3/2019 rapport presentation webcast
Q2/2019 rapport presentation webbsändningen
Q1/2019 rapport presentation webbsändningen
Februari 2020, presentation för investerare   presentation
(ENG)
 
12.11. Capital Markets Day   presentation (ENG) webbsändingen
17.9. Strategiska alternativ för Decor- pappersverksamhet   presentation  
Mars 27, VDs presentation från årsstämman    presentation  
Presentationer och webbkonferenser är tillgängliga endast på engelska.