Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivalla Ahlstrom-Munksjö-yhtiöllä on tuotantolaitoksia sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Yhtiön on kyettävä vastaamaan kohtaamiinsa haasteisiin kaikkialla, missä sillä on toimintaa. Ahlstrom-Munksjön tavoitteena on saavuttaa maine luotettavana kumppanina, joka harjoittaa liiketoimintaansa rehellisesti ja toimialaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Ahlstrom-Munksjö on sitoutunut luomaan lisäarvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmilleen sekä kehittämään suhteita, jotka perustuvat avoimuuteen, luottamukseen ja kunnioitukseen niin henkilöstöä, liiketoimintakumppaneita, osakkeenomistajia kuin muitakin sidosryhmiä kohtaan. Kaiken lähtökohtana on yhteiskunta- ja ympäristövastuu, jonka kantaminen edellyttää yhtiöltä vahvaa taloudellista tulosta, edelläkävijyyttä ympäristöasioissa ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta.

Tämän ohjeistuksen loukkauksista tulee raportoida lähimmälle esimiehelle tai mikäli asia koskee häntä tai hän on muuten esteellinen, esimiehen lähimmälle esimiehelle. Loukkauksia koskevan raportin voi tehdä myös nimettömänä ja luottamuksellisesti varta vasten perustettuun sähköpostilaatikkoon, codeviolation (a) ahlstrom-munksjo.com. Vain General Counsel Andreas Elving pääsee lukemaan postilaatikon sisältöä

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu