Arvomme

Arvomme vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme. Ne ovat päivittäisten toimiemme kompassi ja avain visiomme ja strategisten tavoitteidemme menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Ahlstromin toimintaa ohjaavat neljä arvoa, jotka heijastavat sekä historiaamme että niitä muutoksia, joita kunnianhimoisten tavoitteidemme toteuttamiseen tarvitaan. Arvomme ovat strategiamme kulmakiviä ja ohjaavat sitä, miten johdamme itseämme sekä muita organisaatiossamme ja liiketoiminnassamme.

Ahlstromin arvot ovat:

  • Vastuullisuus. Olemme vastuussa liiketoimintamme ja eri toimintojemme menestyksestä. Pidämme aina itseämme ja muita tilivelvollisina. Toimimme oikein ja avaamme suumme. Paikallisen liiketoimintayksikön vastuullisuus on keskeistä liiketoimintamme menestykselle.
  • Kasvuajattelu. Haastamme jatkuvasti nykytilanteen ja pyrimme kehittymään sekä yksilöinä että yhdessä. Vaikka olemmekin ylpeitä saavuttamistamme tuloksista, haluamme aina enemmän. Emme tyydy ilmeiseen, vaan tunnistamme liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksia sekä jatkuvan parantamisen tilaisuuksia ennakoivasti ja nopeasti.
  • Yksi joukkue. Toimimme aina yhtiön parhaaksi ja asetamme mahdollisessa konfliktitilanteessa yhtiön yksittäisen liiketoimintayksikön tai toiminnon edelle. Viestimme avoimesti ja teemme yhteistyötä.
  • Välittäminen. Välitämme toisistamme. Varmistamme toistemme turvallisuuden tehtaissa ja huolehdimme toisistamme. Välitämme yhteisöistä, joissa toimimme, ja ympäristöstä kokonaisuutena. Välitämme asiakkaidemme menestyksestä ja kiinnitämme huomiota siihen, miten toimimme.