Vision, mission och värderingar

På Ahlstrom-Munksjö utvecklar vi fiberbaserade material med avancerade funktioner.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya lösningar som gör deras verksamhet mer effektiv och hållbar.

Genom att utmana gränserna för hur fibrer kan användas i olika produkter, strävar vi efter att förbättra produktanvändarens upplevelser, över hela världen.

Varje dag och överallt, finns vi i din närhet och bidrar till en mer hållbar värld.

Vision

Att vara en pionjär inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar, och i samarbete med våra kunder nå framgång globalt.

Mission

Utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag.

Varumärkesslogan: Imagine fiber

Vi har bara sett början av vad fiberbaserade material och lösningar kan användas till. Genom att anta rollen som en innovativ marknads- och kategoriledare, utmanar vi både våra egna och våra kunders mentala gränser. Vår tagline understryker den roll vi menar att fibrer kan ha i samhället och förstärker fibern som vår gemensamma nämnare inom bolaget och vårt huvudsakliga bidrag.

Viktigast av allt är att vi ser fibern som startpunkten – inte avslutningen. Den roll vi tar på oss och värdet som det skapar varierar genom hela värdekedjan och de associationer som vår tagline ger stärker vår tro på en hållbar framtid. Imagine fiber.

Värderingar – vår kulturella plattform 

Vi kombinerar långsiktigt åtagande med modet att prioritera

Skapar långsiktiga relationer såväl inom som utanför företaget, baserat på tydliga strategiska val, förtroende, respekt och engagemang.

Vi agerar enat och stärker individen

Fokuserar på samarbete och gemensamma mål samtidigt som vi levererar resultat genom att vara pragmatiska, ha säkerhet i fokus och tydliga ansvar.

Vi är stolta och brinner för att förbättra och förnya

Lyfter fram våra framgångar och är innovativa och öppna för förändring för att bli mer hållbara och värdeskapande för våra kunder, ägare och medarbetare.