Ledarskap på Ahlstrom-Munksjö

Ledarskap handlar om att säkerställa att vi når våra gemensamma mål och att våra medarbetare kan prestera på bästa sätt. Våra ledare har en nyckelroll i att skapa en framgångskultur och hjälpa oss att uppfylla företagets vision.  

Ahlstrom-Munksjö har ett stolt arv av framgångsrikt ledarskap. Vi har en portfölj av ledarutvecklingsprogram för olika ledarroller. 

Vår ledarutvecklingsportfölj ger utvecklingsmöjligheter för nuvarande och framtida ledare i olika roller och i olika skeden av sin karriär. Alla fyra ledarskapsprogrammen är skräddarsydda efter målgruppernas specifika behov, dock har de likheter i inlärningsmetoderna. De främjar alla personlig utveckling baserat på 360-feedback samt har mentorskap och coaching inbyggt i inlärningsvägen. 

leadership-development-program.jpg