Vårt erbjudande

Att arbeta på Ahlstrom-Munksjö innebär att bli del av en gemenskap som är värdestyrd, omtänksam och som välkomnar mångfald. Vi tror fullt och fast att samarbete i team genererar de bästa resultaten, men vi vet också att vi får de bästa teammedlemmarna genom att stödja individuella ambitioner.

Ahlstrom-Munksjös verksamhet omfattar många branscher och ännu fler produkter. Var och en av dem sätter en ära i att vara nummer ett eller två inom sitt område men är ödmjuk inför möjligheten att bli ännu bättre. Det är så vi känner på jobbet också – vi kan alltid bli bättre. När du börjar på Ahlstrom-Munksjö kommer du till en kultur som präglas av värme i kombination med högt ställda resultatmål. Vi tror att bägge dessa faktorer behövs för den som vill vara framtidens ledare.

Ahlstrom-Munksjös verksamhet omfattar många branscher och ännu fler produkter. Var och en av dem sätter en ära i att vara nummer ett eller två inom sitt område men är ödmjuk inför möjligheten att bli ännu bättre. Det är så vi känner på jobbet också – vi kan alltid bli bättre. När du börjar på Ahlstrom-Munksjö kommer du till en kultur som präglas av värme i kombination med högt ställda resultatmål. Vi tror att bägge dessa faktorer behövs för den som vill vara framtidens ledare.

Skapa en mer hållbar morgondag

Att arbeta med produkter som bidrar till en mer hållbar morgondag skänker innehåll till det dagliga arbetet. Om hållbarhet är lika viktigt för dig som för oss, så kan vi vara det rätta valet för dig.

Allt vi gör bygger på att vi gör val som utgår från hållbarhet. För det första väljer vi, där så är möjligt, material med lägre inverkan, t.ex. förnybara, återvunna, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material som har förbättrat resultaten för leverantörskedjan eller sluthantering. För det andra fokuserar vi på ansvarsfull användning av kemikalier, vilket innefattar att minska eller eliminera farliga kemikalier där så är möjligt. För det tredje strävar vi efter effektiva processer för en klok användning av råvaror, vatten och energi. Slutligen designar vi för produkteffektivitet, vilket innefattar hållbarhetsresultat för kunder längs hela värdekedjan och vid sluthantering av uttjänta produkter.

Ett globalt företag som växer

Att arbeta med produkter som bidrar till en mer hållbar morgondag skänker innehåll till det dagliga arbetet. Om hållbarhet är lika viktigt för dig som för oss, så kan vi vara det rätta valet för dig.

Allt vi gör bygger på att vi gör val som utgår från hållbarhet. För det första väljer vi, där så är möjligt, material med lägre inverkan, t.ex. förnybara, återvunna, återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material som har förbättrat resultaten för leverantörskedjan eller sluthantering. För det andra fokuserar vi på ansvarsfull användning av kemikalier, vilket innefattar att minska eller eliminera farliga kemikalier där så är möjligt. För det tredje strävar vi efter effektiva processer för en klok användning av råvaror, vatten och energi. Slutligen designar vi för produkteffektivitet, vilket innefattar hållbarhetsresultat för kunder längs hela värdekedjan och vid sluthantering av uttjänta produkter.

Innovation i grunden

För att kunna behålla vår ledande ställning och öka pressen på oss själva, är innovation en av våra grundpelare. Vi försöker hitta förbättringsområden i allt vi gör eftersom det är ett måste att ifrågasätta status quo om man ska kunna överleva i en bransch där det råder hård konkurrens. Att sätta innovation högt på dagordningen innebär att vi är öppna för olika typer av tankesätt. Vi erbjuder en atmosfär där bara fantasin sätter gränserna; det är det som gäller för att vara verkligt innovativ och en pionjär inom vårt område.