Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 1.4.2019 ja on voimassa mainitusta päivästä lukien.

Ahlstrom-Munksjö (jäljempänä "Ahlstrom") tytäryhtiöineen on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan henkilöiden yksityisyyttä. Tämä tietosuojakäytäntö sisältää kuvauksen tiedoista, joita Ahlstrom kerää  www.ahlstrom.com -sivuvierailuiden kautta, siitä miten tietoja käytetään ja käsitellään sekä menetelmistä, joilla Ahlstrom pyrkii suojaamaan keräämänsä tiedot. Pyydämme teitä lukemaan alla olevan tietosuojakäytännön huolellisesti ennen sivujen käyttöä.

Rekisterinpitäjä

Ahlstrom
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki

Puh. 010 888 0

Mitä tietoja kerätään?

Ahlstromin Internet-sivuilla seurataan kaikkea aktiviteettia ja käyttäjän IP osoite kirjataan lokiin. Lokin tarkoituksena on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä ja -tavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä sivujen osien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Kerättyä, muuta tietoa kun henkilötietoa käytetään Ahlstromin Internet-sivujen kehittämiseen. Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja kuten nimeä, osoitetta, syntymäaikaa, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, ammattinimekettä tms. (jäljempänä ”Henkilötieto”).

Ahlstrom kerää ainoastaan Henkilötietoja, jotka käyttäjä itse vapaaehtoisesti toimittaa Ahlstromin Internet-sivujen kautta, kuten nimi- ja osoitetietoja. Ahlstrom ei kerää Henkilötietoja käyttäjän tietämättä.   

Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

Ellei näillä Internet-sivuilla olevissa tietosuojaselosteissa muuta mainita tai ellei Ahlstrom nimenomaisesti ilmoita toisin käyttäjälle ennen Henkilötietojen toimittamista, käyttäjän toimittamia Henkilötietoja kerätään ja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

  • käyttäjän esittämiin pyyntöihin tai kommentteihin vastaamiseen,
  • Ahlstromin tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitarkoituksiin,
  • käyttäjän käyttötapojen ja -tarpeiden ymmärtämiseen, ja
  • sivujen sisällön ja käyttäjäkokemuksen personointiin.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Yllä olevien asioiden hoitamiseksi Henkilötietoja saatetaan soveltuvia lakeja noudattaen siirtää Ahlstromin konserniyhtiöille tai palveluntarjoajille maihin, joissa henkilötietojen suojaamista koskeva lainsäädäntö ei välttämättä täytä EU:n asettamia vaatimuksia. Tällaisessa tilanteessa riittävä tietosuojan taso EU:n ulkopuolella turvataan käyttäen EU Komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita, EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield –järjestelmän mukaisin sertifioinnein tai vastaavalla tavoin. Lisäksi, prosessoinnin teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista johtuen, Henkilötietoja saatetaan säilyttää ja niitä voidaan käsitellä Ahlstromin soveltamiin tietojenkäsittelystandardeihin sitoutuneiden alihankkijoiden palvelimilla.

Henkilötiedon vastaanottajan edellytetään jokaisessa tapauksessa sitoutuvan huolehtimaan vastaanottamiensa Henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käyttämään Henkilötietoja ainoastaan sovittuun tarkoitukseen.

Ahlstrom ei missään tapauksessa vuokraa tai myy Henkilötietoja kolmansille tahoille.

Evästeet (Cookies)

Ahlstromin Internet-sivujen käytettävyyden parantamiseksi Ahlstrom käyttää evästeitä muiden kuin Henkilötietojen keräämiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirtyy Internet-sivuilta käyttäjän tietokoneelle Internet-sivujen avauduttua. Ahlstrom voi käyttää tätä toimintoa tutkiakseen Internet-sivujensa käyttötapoja, mutta toimintoa ei käytetä käyttäjän Henkilötietojen keräämiseen.

Voit hallinnoida evästeasetuksiasi Evästeasetukset-linkistä verkkosivujen alatunnisteessa (footer).

On kuitenkin huomioitava, että evästetoiminnon poiskytkeminen saattaa rajoittaa näiden Internet-sivujen käytettävyyttä. 

Linkit kolmansien osapuolten sivuistoille

Ahlstromin Internet-sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, kuten sosiaalisen median sivuille. Ahlstrom ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Käyttäjiä kehoitetaan tutustumaan kolmansien osapuolten sivustojen omiin tietosuojakäytäntöihin niitä käytettäessä.

Henkilötiedon suojaaminen ja tallennus

Ahlstrom pyrkii suojaamaan keräämänsä Henkilötiedot asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöihin (Ahlstromin työntekijät ja palveluntarjoajat), joilla on tarve saada pääsy tietoihin tietojen keräämisen tarkoitukseen perustuen. Ahlstrom säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksesta johtuen tai oikeudellisten ja/tai lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti.

Käyttäjän tarkastus- ja muut oikeudet

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa ottaa alla olevan osoitteen kautta yhteyttä Ahlstromiin tarkistaakseen Henkilötietojensa oikeellisuuden tai pyytääkseen Henkilötiedon poistamista tai kopiota tiedoista.

Lisäksi, Ahlstrom korjaa tai hävittää käyttäjän pyynnöstä häntä koskevat Henkilötiedot tai rajoittaa niiden käsittelyä. Käyttäjällä on lisäksi aina oikeus kieltää Henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä pyynnön toteuttamiseksi.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Ahlstrom pyrkii jatkuvasti kehittämään Internet-sivujaan ja varaa näin ollen oikeuden päivittää tätä tietosuojakäytäntöä vastaamaan kulloinkin sovellettavaa lainsääntöä ja Ahlstromin käytäntöjä sekä teknistä ja liiketoiminnallista kehitystä. Ajantasainen versio tästä tietosuojakäytännöstä löytyy aina näiltä Internet-sivuilta.

Yhteydenotto Ahlstromiin

Mahdolliset kysymykset ja kommentit sekä pyynnöt tähän tietosuojakäytäntöön tai käyttäjän Henkilötietoihin liittyen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen communication@ahlstrom-munksjo.com.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu