Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy har publicerats och gäller från den 1 april 2019.

Ahlstrom och dess bolag inom koncernen ska respektera och skydda individers sekretess.  I denna Sekretesspolicy beskrivs den information som Ahlstrom samlar in om dig när du besöker webbplatsen www.ahlstrom.com, hur den används och vilka åtgärder Ahlstrom vidtar för att garantera att informationen som samlas in via webbplatsen är säker. Läs denna Sekretesspolicy noggrant innan du använder den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Ahlstrom

Alvar Aallon katu 3 C

Helsingfors

Finland

Tfn: +358 10 888 0

Vilken information samlas in?

All aktivitet på Ahlstroms webbplats loggas, och din IP-adress lagras i loggen. Syftet med loggen är att samla in information om tjänstanvändningens volymer och mönster, antal besökare, vilka delar av webbplatsen som har/inte har använts och systemfel. De insamlade icke-personliga uppgifterna används för att ytterligare utveckla och förbättra Ahlstroms webbplats. Loggen samlar inte in personuppgifter som namn, adress, födelsedatum, e-postadresser, telefonnummer, yrkestitlar osv. (kallas hädanefter ”Personuppgifter”).

Ahlstrom samlar endast in de Personuppgifter som du frivilligt skickar via Ahlstroms webbplats. Det kan inkludera information som ditt namn, din adress och/eller e-postadress. Ahlstrom samlar inte in Personuppgifter utan din vetskap.

Syften för att samla in Personuppgifter

Om inget annat anges i separata integritetsskyddspolicyer på den här webbplatsen eller såvida inte Ahlstrom särskilt informerar dig om något annat innan du skickar in Personuppgifter samlar Ahlstrom in och bearbetar endast Personuppgifter

  • som ett svar på dina frågor eller kommentarer,
  • för att marknadsföra eller sälja Ahlstroms produkter och tjänster,
  • för att bättre förstå dina visningsmönster och behov, och
  • för att anpassa webbplatsens innehåll och användarupplevelse.

Dela dina Personuppgifter med andra

För att utföra ovanstående och enligt krav från tillämpliga lagar kan Personuppgifter överföras mellan Ahlstrom-koncernen eller externa tjänsteleverantörer i länder där nivån av skydd inte nödvändigtvis uppfyller EU:s juridiska krav. I sådant fall kontrolleras adekvat skydd av data utanför EU via genomförande av standardavtalsvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen eller via certifieringar för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA eller motsvarande. Dessutom, på grund av tekniska och praktiska krav på bearbetningen, kan en del av Personuppgifterna lagras på underleverantörernas servrar eller bearbetas av underleverantörer som har godkänt Ahlstroms standarder för databearbetning.

I vilket fall som helst ska mottagaren av informationen skydda konfidentialiteten och säkerheten för Personuppgifterna som tas emot, och ska enbart använda dem för det godkända syftet.

Ahlstroms strikta policy är att inte leasa eller sälja Personuppgifter till tredje part.

Cookies

Ahlstrom använder ”cookies” för att hämta icke-personliga uppgifter för att förbättra dina besök på Ahlstroms webbplats. Cookies är textfiler med information som din webbläsare lägger på datorn när du besöker en webbplats. Ahlstrom kan samla in dessa data för att analysera webbplatsbesökarnas mönster, men inga Personuppgifter samlas in.

Du kan hantera dina cookieinställningar via länken till cookieinställningar i sidfoten.

Observera att om du inte godkänner användning av cookies kan du inte visa alla delar av webbplatsen.

Externa länkar och tredje parter

Ahlstroms webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter som webbplatser för sociala medier. Ahlstrom ansvarar inte för integritetsskyddsmetoder eller innehållet på sådana övriga webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar integritetsskyddspolicyer på webbplatser från tredje part när du använder dem.

Skydd och lagring av Personuppgifter

Ahlstrom strävar efter att skydda de Personuppgifter som samlas in via lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomsten till Personuppgifter är begränsad på grundval av behovsenlig behörighet för individer (Ahlstroms medarbetare och tjänsteleverantörer) som behöver få åtkomst till data för de syften de samlades in för. Ahlstrom lagrar endast Personuppgifter så länge det behövs för de syften de samlades in för eller för att tillgodose juridiska krav och/eller föreskriftskrav.

Dina rättigheter som registrerad person

Du kan när som helst kontakta Ahlstrom på adressen nedan för att kontrollera att dina Personuppgifter stämmer, för att begära att dina Personuppgifter ska raderas eller för att få en kopia av uppgifterna.

Dessutom kommer Ahlstrom på din begäran korrigera eller radera dina Personuppgifter eller begränsa bearbetningen av dina Personuppgifter. Du har dessutom alltid rätt att invända mot bearbetningen av dina Personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Observera att du kan behöva verifiera din identitet för att Ahlstrom ska kunna utföra din begäran.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Eftersom Ahlstrom kontinuerligt strävar efter att utveckla den här webbplatsen förbehåller sig Ahlstrom rätten att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då för att följa tillämpliga lagar, Ahlstroms policyer och tekniker och affärsutveckling. Den uppdaterade versionen av Sekretesspolicyn finns alltid på den här webbplatsen.

Kontakta Ahlstrom

Om du har frågor, kommentarer och förfrågningar som relaterar till denna Sekretesspolicy och/eller Personuppgifter kontaktar du Ahlstrom genom att skicka ett e-postmeddelande till communication@ahlstrom.com.

Dela denna sidaDela denna sida